Bestuur

De sportraad is een onafhankelijk adviesorgaan.

De raad van bestuur van de sportraad bestaat uit 13 leden en wordt om de 6 jaar verkozen door de algemene vergadering van de gemeentelijke sportraad.

 

Op regelmatige tijdstippen wordt de raad van bestuur bijeengeroepen, minimum wordt er twee maal per jaar een algemene vergadering georganiseerd.

 

De ledenlijsten zijn beschikbaar op de sportdienst.

 

  • print
  • pdf