Doel

De hoofdopdracht van de sportraad bestaat in het advies geven over alle aangelegenheden m.b.t. sport in de gemeente.

Het doel van de sportraad is om de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te bevorderen bij alle inwoners van de gemeente.

 

Hieronder vindt u nog de statuten en het huishoudelijk reglement van de sportraad:

 

Statuten Sportraad

 

Huishoudelijk reglement Sportraad

 

 

 

 

  • print
  • pdf